Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 25. červen 2021 @ 11:06 CEST
Podrobný popis akce číslo 4-02-2-04
     Efektivní komunikace s dětmi - prostředek pro osobnostní a sociální rozvoj dětí v MŠ Akce č. 4-02-2-04

Obsah: Praktický seminář v časovém rozsahu 8 hodin. Seznámení s vybranou verbální a nonverbální komunikací. Typologie osobnosti aneb Co má učitelka vědět o sobě a o dětech. Vybraná komunikační cvičení, komunikační chyby, reflexe a její využití v pedagogických situacích. Cvičení na poskytování zpětné vazby, pravidla aktivního naslouchání. Komunikační rejstříky, spontánní a záměrná komunikace.
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:Mgr. Ivana Šircová
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-16118/2019-1-685
Poplatek: 1 000 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
25. květen 2021 20. květen 2021 9:00 - 15:30 hodin Železnická 460, Jičín   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 402204 číslo vzdělávací akce 4-02-2-04
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích