Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 25. červen 2021 @ 10:55 CEST
Podrobný popis akce číslo 4-02-2-03
     Jak na kooperativní činnosti v mateřské škole Akce č. 4-02-2-03

Obsah: Praktický seminář v časovém rozsahu 8 hodin. Organizace kooperativních činností a skupinové práce v MŠ, pravidla pro spolupráci ve skupině. Strategie členění dětí do skupin, role ve skupině a praktické poznatky. Diferenciace úkolů pro práci ve skupinách. Podnětné prostředí, tipy na pomůcky a materiály. Trénink a tréninkové metody kooperativních činností - sebezkušenostní aktivity.
Určeno:učitelům MŠ a asistentům pedagoga
Lektor:Mgr. Věra Váňová Krejčová, Ph.D.
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-1336/2019-1-168
Poplatek: 1 000 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
31. květen 2021 24. květen 2021 9:00 - 15:30 hodin Železnická 460, Jičín   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 402203 číslo vzdělávací akce 4-02-2-03
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích