Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 25. červen 2021 @ 11:30 CEST
Podrobný popis akce číslo 4-02-2-07
     Rozvoj pregramotnosti. Příběhy - otázky - písmena Akce č. 4-02-2-07

Akce byla zrušena !

Obsah: Seminář v časovém rozsahu 8 hodin, zaměřený na rozvoj pregramotnosti prostřednictvím tématu Příběhy, otázky, písmena. Probouzení a prohlubování zájmu dětí o knihy. Rozvoj předpokladů pro čtení a psaní. Metodický postup na příkladu práce s pohádkou. Vývoj fonematického sluchu a rytmického cítění. Otázky k příběhům. Práce s knihami s naučným textem. Tvoření příběhů. Symboly, náměty hravých činností. Objevné čtení a psaní. Možnosti a formy spolupráce s rodiči, s knihovnami a dalšími institucemi.
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-16118/2019-1-685
Poplatek: 1 000 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
20. duben 2021 12. duben 2021 9:00 - 15:30 hodin Železnická 460, Jičín   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 402207 číslo vzdělávací akce 4-02-2-07
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích