Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 12. duben 2021 @ 13:59 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-13-2-01
     Herní aktivity pro dobré vztahy ve skupině Akce č. 5-13-2-01

Akce byla zrušena !

Obsah: Prožitkový seminář v časovém rozsahu 8 hodin, zaměřený na praktické ukázky herních aktivit využitelných při práci v mimoškolní výchově. Seznamovací hry - deka, pistolníci, zapamatovák. Ice-breakery - šátkovaná, ledová kra, králíček. Energizery - krátké nenáročné aktivity pro aktivizaci skupiny - dostihy, klíče, talířky. Hry rozvíjející spolupráci - kostkostroj, XY, malovaná. Problém solvingové aktivity - hry pro nácvik řešení problémů - detektivka, bambusovka, ostnatý drát. Sociálně psychologické hry - hry rozvíjející komunikativní dovednosti - cestovatelská, předsudková, lentilková. Zábavné hry - Zábavné hry - čokoláda, banditi, honička. Hry důvěry a závěrečné rituály - ulička důvěry, pyramida, rotující elipsa.
Určeno:vychovatelům ŠD a pedagogům volného času
Lektor:Mgr. et Mgr. Petra Ambrožová, Ph.D.
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-1336/2019-1-168
Poplatek: 1 000 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
19. březen 2021 12. březen 2021 9:00 - 15:30 hodin Raisova 677, Náchod   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 513201 číslo vzdělávací akce 5-13-2-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích