Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 25. červen 2021 @ 11:10 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-02-2-14
     Fyziologický vývoj řeči předškolních dětí - ON-LINE FORMA Akce č. 1-02-2-14

Obsah: Vývoj dětské řeči v předškolním věku, prevence poruch řeči a možnosti správného rozvoje řečových dovedností dětí v MŠ. Základy fyziologie vývoje řeči z hlediska věku, tvoření hlásek, rozvoje slovní zásoby a tvorby vět. Význam propojení myšlení a řeči, propojení s hrubou a jemnou motorikou, se zvukovou a zrakovou percepcí, motorikou mluvidel, správným dýcháním. Základní charakteristika a projevy nejčastěji se vyskytujících vad řeči - dyslálie, opožděný vývoje řeči, vývojová dysfázie, koktavost. Možnosti prevence vzniku poruch řeči v předškolním období, jak správně rozvíjet řečové dovednosti dětí, jak má učitel MŠ postupovat v rámci preventivních činností. Vliv rodinného prostředí a závažnost současné situace, možnosti spolupráce MŠ s rodiči, spolupráce se školskými poradenskými zařízeními.
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:Mgr. Michaela Voldřichová
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-21546/2020-2-625
Poplatek: 700 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
18. květen 2021 11. květen 2021 9:00 - 14:00 hodin on-line   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 102214 číslo vzdělávací akce 1-02-2-14
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích