Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 12. duben 2021 @ 15:29 CEST
Podrobný popis akce číslo 2-12-2-01
     Elektronická třídní kniha - webová podoba aplikace Akce č. 2-12-2-01

Akce byla zrušena !

Obsah: Možnosti vedení elektronické třídní knihy (webového rozhraní systému Bakaláři, které je volně dostupné v Google Play nebo v App Storu). Podoba webové aplikace, představení a popis jednotlivých částí. Klasifikace, zápis do třídní knihy a omlouvání absence. Seznámení s ostatními funkcemi, tvorba anket, nástěnky nebo posílání zpráv přes dostupnou službu Komens v systému Bakaláři. Ukázky možnosti nastavení webové aplikace.
Určeno:ředitelům škol a školských zařízení, učitelům ZŠ a SŠ
Lektor:Mgr. Karolína Zimová
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-39477/2020-2-1026
Doporučené spojení: Z vlakového nádr. se dát vlevo po chodníku u hlavní silnice. Po cca 200 m přejít silnici k řece a přes most přímo před budovu Obchodní akademie. Od autobus. nádraží k řece, podél vody ve směru toku dojít po promenádě k Obchodní akademii (cca 500 m).
Poplatek: 800 Kč
Poznámka: S sebou přineste notebook (možnost stažení volně dostupné aplikace programu Bakaláři v Google Play nebo v App Storu) a přezůvky.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
16. duben 2021 09. duben 2021 8:30 - 12:30 hodin Malé náměstí 158, Trutnov   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 212201 číslo vzdělávací akce 2-12-2-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích