Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 12. duben 2021 @ 15:47 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-12-2-01
     Práce s aplikacemi a jejich sdílení/ON-LINE FORMA Akce č. 5-12-2-01

Obsah: Seminář v časovém rozsahu 8 hodin, zaměřený na rozšíření znalostí a dovedností práce s Microsoft Office či Google Apps. Práce s dokumenty, prezentacemi a tabulkami ve školním prostředí. Tvorba příruček, učebních textů, práce se styly, s hromadnou korespondencí, revize dokumentů. Možnosti jednoduchého sdílení dokumentů (textů, tabulek, formulářů, prezentací). Týmová práce a úprava společných dokumentů v internetových službách. Jednoduchá tvorba dotazníku a formuláře. Praktické ukázky a cvičení s online dokumenty.
Určeno:učitelům MŠ, ZŠ, SŠ, speciálních škol, ZUŠ, asistentům pedagoga, vychovatelům školských zařízení a pedagogům volného času s uživatelskou znalostí obsluhy PC, OS Windows a programů MS Office nebo OpenOffice
Lektor:Mgr. Petr Voda
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-32018/2020-2-841
Poplatek: 1 000 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
16. březen 2021 09. březen 2021 8:30 - 16:00 hodin online forma   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 512201 číslo vzdělávací akce 5-12-2-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích