Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 25. červen 2021 @ 12:29 CEST
Podrobný popis akce číslo 2-02-2-02
     MA-KO-VICE aneb Manipulace, konstrukce a více práce pro ruce - webinář / POZOR, ZMĚNA FORMY, POSUN ČASU Akce č. 2-02-2-02

Obsah: Webinář v časovém rozsahu 8 hodin, zaměřený na konstruování. Co je konstruování, jaké má charakteristické znaky, jak je začleněno v systému her předškolních dětí. Vztah mezi konstruováním a technickou gramotností a jejich zakotvení v RVP PV a ŠVP. Význam MŠ při ovlivňování zájmu dětí o techniku a konstruování, základní užívané metody polytechnického učení i jejich charakteristiky.
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:Mgr. Šárka Gabrielová
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-1143/2020-2-162
Poplatek: 1 000 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
23. březen 2021 16. březen 2021 8:30 - 16:00 hodin, ON-LINE on-line   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 202202 číslo vzdělávací akce 2-02-2-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích