Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 25. červen 2021 @ 11:04 CEST
Podrobný popis akce číslo 3-02-2-03
     Školní připravenost aneb Co by měl předškolák umět, aby ve škole obstál / PŘESUN / NOVÝ TERMÍN 22. 10. 2021 Akce č. 3-02-2-03

Akce byla zrušena !

Obsah: Připravenost dítěte pro školu, školní zralost - objasnění pojmů. Vývojové znaky předškolního dítěte (z hlediska tělesného, psychického a sociálního). Tělesný vývoj a zdravotní stav. Vědomosti, dovednosti a návyky předškolního dítěte - poznávací funkce, řeč, vnímání (sluchové, zrakové, prostoru a času), předmatematické představy. Pracovní návyky a vlastnosti a jak je rozvíjet (přechod od hry k učení). Sociální připravenost na roli žáka. Diagnostika školní zralosti či nezralosti (testy, kresby atd.).
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:Mgr. Petra Jendeková
Garant: Mgr. Eva Šreibrová (sreibrova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-32018/2020-2-841
Doporučené spojení: Pracoviště Rychnov nad Kněžnou se nachází v ulici Javornická 1501. Panelová budova stojící bokem k silnici. Učebna se nachází přímo naproti druhému vchodu (vpravo).
Poplatek: 800 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
17. březen 2021 10. březen 2021 9:00 - 14:00 hodin Javornická 1501, Rychnov n. Kn.   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 302203 číslo vzdělávací akce 3-02-2-03
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích