Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 25. červen 2021 @ 13:01 CEST
Podrobný popis akce číslo 4-02-2-06
     Tvořivá dramatika Akce č. 4-02-2-06

Akce byla zrušena !

Obsah: Seminář v časovém rozsahu 8 hodin. Náměty na začlenění prvků tvořivé dramatiky do jednotlivých tematických celků a integrovaných bloků v ŠVP a TVP. Příklady využití technik tvořivé dramatiky v individuální pedagogické diagnostice. Ukázky praktického zpracování konkrétního literárního textu v propojení s tvořivou dramatikou.
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:Mgr. Jana Venclová
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-1143/2020-2-162
Poplatek: 1 000 Kč
Poznámka: S sebou přineste pohodlné oblečení a přezůvky.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
15. duben 2021 07. duben 2021 9:00 - 15:30 hodin Železnická 460, Jičín   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 402206 číslo vzdělávací akce 4-02-2-06
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích