Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 25. červen 2021 @ 12:10 CEST
Podrobný popis akce číslo 4-02-2-02
     Projektová pracovní dílna v MŠ - Vánoce Akce č. 4-02-2-02

Akce byla zrušena !

Obsah: Tvůrčí pracovní dílna (přeložená z 10. 11. 2020 a 22.2. 2021) na téma Čerti na okýnka buší, andělíčkům křídla sluší, Mikuláš se usmívá je zaměřená na využití mikulášského projektu k seznamování dětí s hlavními znaky tradičního svátku, s dodržováním individuálního přístupu citlivým způsobem přiměřeným jejich věku. Propojení dramatizace mikulášských textů, básniček a říkadel následně s pohybem a hudbou, s výtvarným tvořením, rozvojem smyslového vnímání a současně s logopedickou prevencí a rozvojem grafomotoriky. Námět a ukázka na propojení s polytechnickou výchovou - využití kovových materiálů na výrobu Mikuláše, čerta, anděla - postup, materiál, jednoduchost, bezpečnost vzhledem k věku dětí při způsobech zpracování. Dramatická část - námět na zapracování do programu besídky.
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:Václava Tmejová
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-27362/2019-1-932
Poplatek: 800 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
17. květen 2021 10. květen 2021 9:00 - 14:00 hodin Železnická 460, Jičín   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 402202 číslo vzdělávací akce 4-02-2-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích