Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 25. červen 2021 @ 12:52 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-02-2-09
     Kouzlo dotyku/JE PŘELOŽENO NA 15.10.2021 Akce č. 5-02-2-09

Akce byla zrušena !

Obsah: Praktický seminář zaměřený na dotyk jako jednu ze základních sociálních potřeb a podstatnou formu sociální interakce. Ukázky a vyzkoušení různých dotykových technik a her, vnímání prostřednictvím dotyku. Praktická ukázka masážní sestavy. Seznámení s mezinárodním programem Massage In School Programme (MISP) i možnosti implementace programu a se závěry výzkumů a studií, zdůrazňujícími přínosy dotyku pro dítě, pedagoga, rodiče, společnost.
Určeno:učitelům MŠ, asistentům pedagoga a dalším zájemcům
Lektor:Alena Pulkrábková
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Poplatek: 600 Kč
Poznámka: S sebou přineste pohodlné oblečení a cvičební podložku. Program není akreditován MŠMT ČR.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
9. duben 2021 02. duben 2021 9:00 - 13:00 hodin Raisova 677, Náchod   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 502209 číslo vzdělávací akce 5-02-2-09
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích