Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 25. červen 2021 @ 12:56 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-02-2-01
     Exkurze v MŠ aneb Den ve třídě Začít spolu Akce č. 1-02-2-01

Obsah: Návštěva v mateřské škole využívající vzdělávací program Začít spolu. Seznámení se základními principy programu - prostor, ve kterém se děti učí samostatně myslet, kde chyba je přirozenou součástí procesu učení, stejně jako zodpovědnost za sebe sama a svoji práci. Ukázky práce s dětmi v ranním kruhu (význam pravidel a rituálů a možnosti jejich nastavení), v centrech aktivit (pozorování podnětného prostředí, forem skupinového učení a podpory samostatnosti dětí) a v hodnotícím kruhu (podpora kritického myšlení a vzájemné komunikace dětí).
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:Bc. Alena Vavřinová
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-21546/2020-2-625
Doporučené spojení: Z hlavního nádraží v Pardubicích linkou MHD č.2 nebo č.11 (směr Polabiny), vystoupit na zastávce Polabiny točna a poté cca 7 min pěšky. Nebo z hlavního nádraží linkou MHD č.3 nebo č.33 (směr Polabiny), vystoupit na zastávce Hradecká a poté cca 5 min pěšky.
Poplatek: 700 Kč
Poznámka: Doprava do místa konání individuální. Prezence v MŠ od 7:45 hodin. S sebou vezměte přezůvky.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
8. červen 2021 01. červen 2021 8:00 - 12:30 hodin Mateřská škola Pastelka, Pardubice - Polabiny, Rosická 157   Termín je obsazen
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 102201 číslo vzdělávací akce 1-02-2-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích