Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 25. červen 2021 @ 13:18 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-02-2-14
     Náměty na chvilky angličtiny v MŠ Akce č. 5-02-2-14

Akce byla zrušena !

Obsah: Praktický seminář zaměřený na nenásilnou a hravou formu seznamování dětí v předškolním věku s anglickým jazykem. Začleňování cizojazyčných chvilek do denního režimu. Cizojazyčné rituály a drobné aktivity, nápady a náměty, praktické ukázky. Jednoduchá říkadla a pohybové hry s dětmi. Ukázka a kontrola výslovnosti, zdroje cizojazyčných materiálů.
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:Dana Roušarová
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-1143/2020-2-162
Poplatek: 600 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
26. květen 2021 19. květen 2021 13:00 - 17:00 hodin Raisova 677, Náchod   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 502214 číslo vzdělávací akce 5-02-2-14
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích