Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 12. duben 2021 @ 14:49 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-12-2-02
     Gamifikace - zapojení počítačových her do výuky různých předmětů P Akce č. 1-12-2-02

Akce byla zrušena !

Obsah: Seminář v časovém rozsahu 8 hodin. Seznámení s pojmem gamifikace výuky, jejími výhodami a nevýhodami a cíli, které je možné při hraní her sledovat. Možnosti zapojení počítačových her do výuky různých předmětů. Koncepty gamifikace a postupy realizace her. Praktická část - seznámení s hrou Minecraft Education Edition a s možnostmi jejího využití ve výuce informatiky, fyziky, matematiky, chemie, biologie a dalších (v závislosti na aprobacích účastníků).
Určeno:učitelům 2. stupně ZŠ a SŠ
Lektor:Mgr. Miroslav Kotlas
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-21546/2020-2-625
Doporučené spojení: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD linkou MHD č. 24, vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží) nebo č. 9 (8. zastávka od terminálu, 7. od vlak. nádraží), projít areálem prodejny směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesty značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže).
Poplatek: 1 200 Kč
Poznámka: Podmínkou účasti je vlastní notebook. Účastníci budou pracovat s běžně dostupnými ICT aplikacemi a s volně stažitelnou trial verzí Minecraft EE.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
19. duben 2021 12. duben 2021 9:00 - 15:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 112202 číslo vzdělávací akce 1-12-2-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích