Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 12. duben 2021 @ 14:33 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-11-2-05
     Podnikání a podnikavost - webinář Akce č. 1-11-2-05

Obsah: Webinář v časovém rozsahu 8 hodin. Náměty k přípravě žáků na budoucí povolání a k jejich orientaci v základních podnikatelských principech. Možnosti pro rozvoj podnikavosti žáků ve škole - využití pracovních setů, prezentací, kvízů a her. Náměty na vlastní studentské projekty - fiktivní firmy, veletrhy fiktivních firem, hledání podnikatelských příležitostí (ukázky webů), příklady studentských soutěží, programů a projektů (školní projekt na tvorbu podnikatelského plánu). Příběhy a přednášky začínajících podnikatelů, hraní rolí a finanční simulace (Start-up Business). Osobní rozvoj a uvědomění si vlastních znalostí a dovedností, investice do vzdělání, plánování cílů, kompas životních hodnot (pracovní listy, hra Peklo, služby kouče nebo mentora). Networking, způsoby získávání kontaktů a budování vztahů.
Určeno:učitelům ekonomických a společenskovědních předmětů SOŠ
Lektor:Ing. Miloslav Skala, MBA
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-46241/2020-3-152
Poplatek: 1 000 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
1. červen 2021 25. květen 2021 8:00 - 15:30 hodin On-linepřihlásit se  
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 111205 číslo vzdělávací akce 1-11-2-05
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích