Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 12. duben 2021 @ 14:07 CEST
Podrobný popis akce číslo 3-13-2-01
     Zapojení žáků s SVP do volnočasových aktivit Akce č. 3-13-2-01

Obsah: Seminář v časovém rozsahu 8 hodin, zaměřený na specifika zapojení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci zájmového vzdělávání. Aktuální legislativa, personální a organizační zabezpečení realizace podpůrných opatření. Spolupráce se školským poradenským zařízením, zpráva, doporučení, informovaný souhlas. Plán pedagogické podpory - formulář - obsah, ujasnění účelu a způsob vyhodnocování, poskytování pomůcek a dalšího vybavení v souladu s doporučením poradenského zařízení. Komunikace a spolupráce při úpravě plánu pedagogické podpory a jeho realizaci.
Určeno:vychovatelům ŠD a DMI a pedagogům volného času
Lektor:Mgr. Bc. Radislava Jiřičková
Garant: Mgr. Eva Šreibrová (sreibrova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-10603/2020-2-394
Doporučené spojení: Pracoviště Rychnov nad Kněžnou se nachází v ulici Javornická 1501. Panelová budova stojící bokem k silnici. Učebna se nachází v přízemí přímo naproti druhému vchodu (vpravo).
Poplatek: 1 300 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
17. květen 2021 10. květen 2021 9:00 - 15:30 hodin Javornická 1501, Rychnov n. Kn.přihlásit se  
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 313201 číslo vzdělávací akce 3-13-2-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích