Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 25. červen 2021 @ 13:25 CEST
Podrobný popis akce číslo 3-02-2-05
     Jak na spolupráci mateřské školy s rodiči Akce č. 3-02-2-05

Akce byla zrušena !

Obsah: Praktická dílna v časovém rozsahu 8 hodin, zaměřená na trénink dovedností komunikace s rodiči. Strategie spolupráce s rodiči, jak vést schůzky s nimi. Rodiče jako spojenci. Spolupráce MŠ s dalšími partnery. Prezentace MŠ na veřejnosti. Možnost prezentace ŠVP.
Určeno:ředitelům a vedoucím učitelům MŠ
Lektor:Mgr. Věra Váňová Krejčová, Ph.D.
Garant: Mgr. Eva Šreibrová (sreibrova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-1143/2020-2-162
Doporučené spojení: Pracoviště Rychnov nad Kněžnou se nachází v ulici Javornická 1501. Panelová budova stojící bokem k silnici. Učebna se nachází v přízemí přímo naproti druhému vchodu (vpravo).
Poplatek: 1 000 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
20. duben 2021 13. duben 2021 9:00 - 15:30 hodin Javornická 1501, Rychnov n. Kn.   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 302205 číslo vzdělávací akce 3-02-2-05
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích