Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 25. červen 2021 @ 12:39 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-02-2-07
     Člověk a zvířata v netradičních výtvarných technikách Akce č. 1-02-2-07

Akce byla zrušena !

Obsah: Příprava a realizace výtvarného projektu s ukázkami konkrétních postupů. Příprava na výtvarnou činnost - hledání a výběr tématu/námětu, výběr vhodné techniky či postupu, zajištění pomůcek a materiálu. Struktura výtvarné aktivity - technická příprava, motivace, seznámení s úkolem, objasnění postupu práce, realizace s dětmi a její úskalí, hodnocení výtvarných činností s dětmi. Komentovaná fotodokumentace realizovaných námětů z výtvarných projektů Živočichové (hmyz a pavouci, ryby, ptáci, savci) a Člověk (já a ti druzí, masky, technika - dopravní prostředky, lidská sídla). Praktický nácvik některých výtvarných technik.
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:Mgr. Žaneta Křížová
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-772/2018-1-161
Doporučené spojení: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD linkou MHD č. 24, vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží) nebo č. 9 (8. zastávka od terminálu, 7. od vlak. nádraží), projít areálem prodejny směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesta značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže).
Poplatek: 650 Kč
Poznámka: S sebou přineste flash disk na nahrání metodických materiálů.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
12. duben 2021 05. duben 2021 10:00 - 15:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 102207 číslo vzdělávací akce 1-02-2-07
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích