Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 25. červen 2021 @ 11:20 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-02-2-06
     Situační a prožitkové učení ve spontánních i řízených aktivitách Akce č. 1-02-2-06

Akce byla zrušena !

Obsah: Seminář v časovém rozsahu 8 hodin. Jak neztrácet důležité vzdělávací příležitosti a jak je naplňovat prostřednictvím metod situačního a prožitkového učení, spontánních a řízených aktivit. Využívání efektivních a dítěti prospěšných metod práce s akcentem na pohyb, rytmus a rým s cílem zpomalit vzdělávací proces tak, aby byl přístupný všem dětem, zaměřit se na situační učení, prostor pro opakování a zapojení dětí do plánování činností i jejich realizace. Příklady metod a aktivit - vzdělávání v toku roku (Rok jde stále dokolečka, nikdy nejde nazpátek), prožitkové učení (Nemluv o tom, udělej to), asociační kruh bratrství, motivovaná a simulační hra, síla příběhu jako cesty ke zkušenosti.
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:Mgr. Hanka Švejdová
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-1336/2019-1-168
Doporučené spojení: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD linkou MHD č. 24, vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží) nebo č. 9 (8. zastávka od terminálu, 7. od vlak. nádraží), projít areálem prodejny směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesty značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže).
Poplatek: 1 000 Kč
Poznámka: S sebou přineste pohodlné oblečení a přezůvky.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
9. duben 2021 02. duben 2021 8:30 - 15:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 102206 číslo vzdělávací akce 1-02-2-06
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích