Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 25. červen 2021 @ 13:20 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-02-2-05
     Rozumím, chci poznat, čtu aneb Čtenářská pregramotnost v praxi MŠ - ON-LINE FORMA Akce č. 1-02-2-05

Obsah: Seminář v časovém rozsahu 8 hodin. Dovednostní a postojové cíle v oblasti čtenářské pregramotnosti. Vytváření emočně příznivého prostředí pro rozvoj čtenářské pregramotnosti (společné rituály), vztahu k pohádce a příběhu (vstupy do příběhů, fabulace příběhů, kruhový rituál). Východiska k práci s příběhem - knížka, básnička, písnička, pohádka, říkadlo, situace. Porozumění příběhu - hledání příběhů v lidových říkadlech, písničkách, pohádkách a jeho rozehrávání v praktických činnostech. Strategie práce s textem - propojování a hledání souvislostí, vizualizace a senzorizace, předvídání, usuzování, hodnocení, shrnování). Příklady postupu od výběru příběhu k jeho naplnění při hře s dětmi, reflexe a hodnocení.
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:Mgr. Hanka Švejdová
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-46241/2020-3-152
Poplatek: 1 000 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
8. duben 2021 01. duben 2021 8:00 - 15:30 hodin on-line   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 102205 číslo vzdělávací akce 1-02-2-05
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích