Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 25. červen 2021 @ 12:59 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-02-2-12
     Distanční formy vzdělávání u předškoláků - ON-LINE FORMA Akce č. 1-02-2-12

Obsah: Práce s on-line aplikacemi v prezenčním i distančním vzdělávání v MŠ. Jak vybírat vhodné aplikace vzhledem k cílům jejich využití. Technická stránka práce s aplikacemi - jak je stáhnout do svého zařízení a jak s nimi pracovat. Příklady ICT aktivit - Vložte na web MŠ křížovku (jen tak pro radost nebo se zašifrovaným vzkazem). Skládají děti rády puzzle? Jde to i na interaktivní tabuli. Bude škola zavřená? Můžete si s dětmi hrát smysluplně on-line.
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:Mgr. Ivana Hrubá
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Poplatek: 700 Kč
Poznámka: Program není akreditován MŠMT ČR.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
5. květen 2021 28. duben 2021 10:00 - 13:30 hodin on-line   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 102212 číslo vzdělávací akce 1-02-2-12
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích