Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 25. červen 2021 @ 11:58 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-02-2-11
     Duševní hygiena - péče o vztahy a prožívání - ON-LINE FORMA Akce č. 1-02-2-11

Obsah: Seminář v časovém rozsahu 8 hodin. Jak a proč mohou učitelé pečovat o mezilidské vztahy a o prožívání své i dětí v MŠ? Psychohygiena - paralela s hygienou těla. Péče o prožívání - paralela s péčí o zahradu (práce s příběhem a doprovodné výtvarné aktivity Planeta malého prince), vnímání sebe sama vs. autopilot, technika grounding. Práce s emocemi - rozpoznávání emocí u sebe i u druhých (lovec fotografií), adekvátní projev emocí (semafor, tichá pošta). Práce s myšlenkami (KBT techniky pro děti/pro dospělé, techniky mindfullness), sebevědomí, sebehodnocení, sebepoznávání - kultivace duše. Péče o vztahy - role neuropřenašečů v oblasti mezilidského chování a pocitů spokojenosti, co dělá blízký vztah blízkým (trojúhelník lásky, intimita a svoboda upřímnosti), samota vs. osamělost a co s ní. Podpora pozitivních vztahů v třídním kolektivu (význam aktivit v komunitním kruhu, techniky dávání a přijímání zpětné vazby).
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:Mgr. Kateřina Papoušková
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-46241/2020-3-152
Poplatek: 1 000 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
4. květen 2021 27. duben 2021 8:00 - 15:30 hodin on-line   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 102211 číslo vzdělávací akce 1-02-2-11
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích