Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 25. červen 2021 @ 13:14 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-02-2-15
     Moderní metody k rozvoji matematické pregramotnosti Akce č. 1-02-2-15

Akce byla zrušena !

Obsah: Seminář v časovém rozsahu 8 hodin. Rozvoj matematické pregramotnosti prostřednictvím moderních výukových metod - problémové a kooperativní učení, metody kritického myšlení, učení smysly, aktivizující metody, vrstevnické, prosociální a činnostní učení, matematika podle metody prof. Hejného, práce s chybou. Ukázky námětů a témat - posloupnosti, časová linka, hry s čísly, logické úlohy, matematické koutky, analyticko-syntetické činnosti, pokusy a objevování, orientace v prostoru (hra na obchod a na kuchaře), jednoduchá měření, vytváření prostorových modelů a maket (stavění města a vesnice), operace s přirozenými čísly (Krokodýl), výroková logika (Všechno lítá, co peří má). Příklady digitálních pomůcek - elektronický mikroskop, mluvící skřipce, robotická včelka, matematické aplikace na iPadu, Edulab).
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:Mgr. Zdenka Nováková
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-46241/2020-3-152
Doporučené spojení: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD linkou MHD č. 24, vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží) nebo č. 9 (8. zastávka od terminálu, 7. od vlak. nádraží), projít areálem prodejny směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesty značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže).
Poplatek: 1 000 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
19. květen 2021 12. květen 2021 9:00 - 15:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 102215 číslo vzdělávací akce 1-02-2-15
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích