Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 25. červen 2021 @ 12:48 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-02-2-18
     Jak rozvíjet předčtenářskou a předmatematickou gramotnost - OBJEDNÁVKA - ON-LINE FORMA Akce č. 1-02-2-18

Obsah: Obsah semináře pro učitele MŠ a asistenty pedagoga v MŠ je zaměřen na problematiku nezastupitelnosti předškolního období pro rozvoj dovedností, schopností vnímání, myšlení, paměti, fantazie, představivosti a řeči z hlediska čtenářské gramotnosti.
Principy rozvoje předčtenářské a předmatematické gramotnosti v závislosti na věku a vývojových odlišnostech (u dětí mladších a starších tří let). Práce s metodami, pomocí kterých dítě získává první čtenářské zkušenosti prostřednictvím obrázků a ilustrací v knihách a časopisech, pomocí předčítání a hlavně nasloucháním se zapojením řeči. Ukázka aktivit k rozvoji schopnosti naslouchání s porozuměním, práce s dětským textem, příběhem, rozvoj sluchu, sluchové hry pro různé věkové skupiny. Ukázka aktivit k rozvoji schopnosti naslouchání s porozuměním, hry pro rozvoj řeči a řečových schopností. Pohybové hry k rozvoji smyslového vnímání, grafomotoriky a hrubé a jemné motoriky.
Určeno:učitelům MŠ a asistentům pedagoga (MAS Společná Cidlina)
Lektor:PaedDr. Iva Tomášková
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-8267/2019-1-430
Poplatek: smluvní cena

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
9. únor 2021 19. leden 2021 8:00 - 15:30 hodin on-line   Termín je obsazen
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 102218 číslo vzdělávací akce 1-02-2-18
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích