Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 12. duben 2021 @ 15:18 CEST
Podrobný popis akce číslo 3-07-2-02
     Ptáci Orlických hor Akce č. 3-07-2-02

Obsah: Praktický seminář spojený s terénní exkurzí. Seznámení s druhy ptáků Orlických hor a okolí, včetně jejich hlasových projevů a informací o početnosti a biotopech. Praktická ornitologie a její aplikace v práci s žáky. Odchyt ptáků v přírodní rezervaci Bedřichovka. Ukázka biotopů a pozorování ptáků v nich žijících.
Určeno:učitelům vlastivědy a přírodovědných předmětů na ZŠ a SŠ
Lektor:Ing. Oldřich Šreibr a Mgr. Kamil Hromádka
Garant: Mgr. Eva Šreibrová (sreibrova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-1143/2020-2-162
Doporučené spojení: Poloha objektu viz odkaz (https://mapy.cz/zakladni?x=16.4457992&y=50.3022918&z=17&source=addr&id=10023257) - parkování u objektu.
Poplatek: 800 Kč
Poznámka: Sraz v 8:15 hodin u objektu chaty (v prostoru pod Bedřichovkou směrem k hranici s Polskem). S sebou přineste vhodné oblečení a obuv do terénu a dalekohled.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
18. květen 2021 06. květen 2021 8:30 - 14:30 hodin Chata Basketbalového všesportovního klubu Holice z. s., Orlické Záhoří č. p. 145přihlásit se  
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 307202 číslo vzdělávací akce 3-07-2-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích