Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 25. červen 2021 @ 13:04 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-02-2-02
     Možnosti a přístupy pedagoga MŠ k dětem mladším tří let/PŘELOŽENO NA 8.10.2021! Akce č. 5-02-2-02

Akce byla zrušena !

Obsah: Úvod do legislativy a současného pojetí předškolního vzdělávání. Zabezpečení hygienických, materiálních a personálních podmínek, vybavení prostor, přístupy pedagogických pracovníků. Specifika raného věku, vývojové zákonitosti, interdisciplinární spolupráce. Problematika psychomotorického vývoje (do 2,5 let věku dítěte). Vývojové principy. Učení a akvizice. Socializace. Dominance vlivu prostředí na vývoj vlastností dítěte. Hygienické návyky, samostatnost, obtíže ve vnímání proměny dynamičnosti kolektivních vztahů. Možná úskalí batolecího věku, základní pravidla výchovy batolete, pravdivost informací. Uspořádání rodinného života ve vztahu k vedení dítěte. Vztah nepříznivých sociálních vlivů na vývoj dítěte a vlivu rodičů. Získávání zručnosti a senzomotorické kontroly. Učení se překonávat nepříjemné překážky. Snižování závislosti na dospělých, zvyšování vlastního sebevědomí. Spolupráce MŠ s rodiči nebo dalšími zákonnými zástupci dítěte.
Určeno:učitelům MŠ a vychovatelům školských zařízení
Lektor:Mgr. Svatava Vyhlídalová
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-32018/2020-2-841
Poplatek: 800 Kč
Poznámka: Změna termínu z 22.2. na 18.5.2021.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
18. květen 2021 11. květen 2021 9:00 - 14:30 hodin Raisova 677, Náchod   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 502202 číslo vzdělávací akce 5-02-2-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích