Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 12. duben 2021 @ 15:11 CEST
Podrobný popis akce číslo 3-12-2-01
     Využití robotiky v přírodovědných předmětech Akce č. 3-12-2-01

Obsah: Seminář v časovém rozsahu 8 hodin. Možnosti využití programování a robotů ve výuce napříč předměty, k rozvoji informační gramotnosti, samostatnosti a kreativity žáků. Ukázky jednotlivých úrovní modelu SAMR k efektivnímu zapojení nástrojů ICT do výuky. Programování bez počítače - ukázky aktivit pro různé věkové a znalostní úrovně. Využití robotů Ozobot a Dash v různých předmětech (barevné kódy, blokové programování). Využití stavebnice Sam labs, obsahující komponenty, které u žáků podněcují kreativitu ve spojení s programováním a přírodovědnými předměty, ve výuce. Možnosti využití webu imysleni.cz jako zdroje informací a výukových materiálů.
Určeno:učitelům přírodovědných předmětů a ICT 2. stupně ZŠ
Lektor:Mgr. Petra Boháčková
Garant: Mgr. Eva Šreibrová (sreibrova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-16118/2019-1-685
Doporučené spojení: Pracoviště Rychnov nad Kněžnou se nachází v ulici Javornická 1501. Panelová budova stojící bokem k silnici. Učebna se nachází v přízemí přímo naproti druhému vchodu (vpravo).
Poplatek: 1 200 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
21. květen 2021 14. květen 2021 9:00 - 15:30 hodin Javornická 1501, Rychnov n. Kn.přihlásit se  
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 312201 číslo vzdělávací akce 3-12-2-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích