Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 12. duben 2021 @ 15:27 CEST
Podrobný popis akce číslo 3-07-2-01
     Možnosti využití aktivního učení v přírodovědných předmětech (CH, F, Př a Z) / PŘESUN / NOVÝ TERMÍN Akce č. 3-07-2-01

Obsah: Praktický seminář v časovém rozsahu 8 hodin s cílem ukázat, co by mohlo žáky přivést ke studiu přírodních věd. Metody a formy aktivního učení - práce s texty, diskusní techniky, řešení problémů, heuristické metody; skupinová práce, kooperativní učení, kolující flipy, skládankové učení. Bádání jako základní princip badatelsky orientované výuky. Ověřování hypotézy, kterou žáci sami naformulují, bádání v okolí školy, odhadování a ověřování správnosti odhadu výpočtem. Nabídka aktivit pro další použití, včetně podpůrných materiálů v elektronické podobě.
Určeno:učitelům přírodovědných předmětů ZŠ a SŠ
Lektor:Mgr. Jiří Hruška
Garant: Mgr. Eva Šreibrová (sreibrova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-21546/2020-2-625
Doporučené spojení: Pracoviště Rychnov nad Kněžnou se nachází v ulici Javornická 1501. Panelová budova stojící bokem k silnici. Učebna se nachází v přízemí přímo naproti druhému vchodu (vpravo).
Poplatek: 1 100 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
19. duben 2021 12. duben 2021 9:00 - 15:30 hodin Javornická 1501, Rychnov n. Kn.přihlásit se  
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 307201 číslo vzdělávací akce 3-07-2-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích