Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 25. červen 2021 @ 12:02 CEST
Podrobný popis akce číslo 3-02-2-08
     Pohyb dětí v MŠ zdravě i hravě Akce č. 3-02-2-08

Obsah: Teoreticko-praktický seminář seznamující s pohybovými aktivitami pro zdravý vývoj dítěte a jako prevenci obezity. Příklady zdravotních problémů u dětí a následná možná pomoc cvičením. Motivace k pohybové aktivitě i pro děti, které pohyb nemají vžitý. Praktický návod, jak sestavit cvičební jednotku dle základních pravidel zdravého pohybu a přiměřeně věku dítěte.
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:Mgr. Vanda Tláskalová
Garant: Mgr. Eva Šreibrová (sreibrova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-21546/2020-2-625
Doporučené spojení: Pracoviště Rychnov nad Kněžnou se nachází v ulici Javornická 1501. Panelová budova stojící bokem k silnici. Učebna se nachází v přízemí přímo naproti druhému vchodu (vpravo).
Poplatek: 600 Kč
Poznámka: S sebou přineste vhodné oblečení a přezůvky.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
20. květen 2021 13. květen 2021 9:00 - 13:00 hodin Javornická 1501, Rychnov n. Kn.   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 302208 číslo vzdělávací akce 3-02-2-08
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích