Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 25. červen 2021 @ 11:49 CEST
Podrobný popis akce číslo 3-02-2-09
     Vybrané náměty pro stimulaci rozvoje řečových schopností v předškolním věku Akce č. 3-02-2-09

Akce byla zrušena !

Obsah: Seminář v časovém rozsahu 8 hodin, zaměřený na prevenci řečových vad a stimulaci řečových schopností v předškolním věku. Systém logopedické péče. Projevy jednotlivých vad řeči. Hravá a zábavná cvičení k prevenci narušených komunikačních schopností a ke stimulaci fyziologického vývoje a rozvoje řečových dovedností - dechová a hlasová cvičení, procvičování jemné motoriky, grafomotorická cvičení spojená s říkadly, didaktické hry na rozvoj slovní zásoby, cvičení fonematického sluchu a smyslu pro rytmus a rým, řešení jednoduchých dětských křížovek, doplňovaček, hádanek a tajenek, práce s pohádkou, nácvik říkadel a básní, výroba zážitkového deníku pro posílení vyjadřovacích schopností.
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:Mgr. Monika Morávková a Mgr. Kateřina Krudencová
Garant: Mgr. Eva Šreibrová (sreibrova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-10603/2020-2-394
Doporučené spojení: Pracoviště Rychnov nad Kněžnou se nachází v ulici Javornická 1501. Panelová budova stojící bokem k silnici. Učebna se nachází v přízemí přímo naproti druhému vchodu (vpravo).
Poplatek: 1 200 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
8. červen 2021 01. červen 2021 9:00 - 15:30 hodin Javornická 1501, Rychnov n. Kn.   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 302209 číslo vzdělávací akce 3-02-2-09
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích