Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Čtvrtek, 1. říjen 2020 @ 01:00 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-13-2-04
     Netradiční severské hry - OBJEDNÁVKA Akce č. 1-13-2-04

Obsah: Seminář zaměřený na zábavné sportovní aktivity. Švédská hra Kubb - zábavná hra s dřevěnými špalíky. Brännball - kolektivní pálkovací kondiční hra, nenáročná na pravidla a vybavení. Finská hra Mőlkky - akční, se špalíky, nenáročná na prostor a počet účastníků. Ukázky her, seznámení s pravidly a vlastní nácvik a vyzkoušení aktivit účastníky. Seznámení se specifiky her pro využití u jednotlivých věkových skupin žáků.
Určeno:učitelům ZŠ, SŠ a pedagogům volného času se zaměřením na sportovní aktivity
Lektor:Mgr. Zdeňka Horčičková
Garant: Mgr. Marcela Nováková (novakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-24546/2018-1-817
Poplatek: smluvní cena
Poznámka: Program na objednávku DMI Hradec Králové

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
25. srpen 2020 25. květen 2020 9:00 - 13:00 hodin Hradecká 1204/5, Hradec Králové   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 113204 číslo vzdělávací akce 1-13-2-04
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích