Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 25. červen 2021 @ 12:47 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-02-2-03
     Prevence a řešení stresového chování u dětí s autismem/ON-LINE FORMA Akce č. 5-02-2-03

Obsah: Seminář předávající praktické zkušenosti lektorky z dlouhodobé práce s dětmi s autismem. Jak pochopit chování dítěte s autismem (agrese, sebepoškozování, úzkostnost, neschopnost dodržovat hranice) a jak adekvátně na toto chování reagovat. Jak předcházet problematickým reakcím dítěte a jak mu zajistit bezpečné a pro něj přiměřeně podnětné prostředí.
Určeno:učitelům MŠ, asistentům pedagoga a dalším zájemcům
Lektor:Linda Cecavová
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Poplatek: 600 Kč
Poznámka: Program není akreditován MŠMT ČR.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
2. březen 2021 25. únor 2021 9:00 - 10:30 a 11:00 - 12:30 hodin on-line forma   Termín je obsazen
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 502203 číslo vzdělávací akce 5-02-2-03
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích