Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 25. červen 2021 @ 12:23 CEST
Podrobný popis akce číslo 3-02-2-06
     Specifika práce s dvouletými dětmi v MŠ / ON-LINE Akce č. 3-02-2-06

Obsah: Praktický seminář v časovém rozsahu 8 hodin, zaměřený na praktické ukázky aktivit a řešení situací, které mohou nastat při vzdělávání dětí této věkové skupiny. Specifika předškolního období z pohledu vývojové psychologie s důrazem na období 2-3 let věku. Emoční vývoj a rozvoj dítěte ke konci batolecího období. Legislativní podpora vzdělávání dvouletých dětí v MŠ - vyhláška č. 14/2005 Sb., v úpravách 2016, hygienické a bezpečnostní předpisy. RVP PV a vzdělávání dvouletých dětí. Podmínky pro vzdělávání dvouletých dětí. Rizika umístění dvouletých dětí v mateřské škole a hledání cest k jejich předcházení. Osobnost pedagoga pro práci s dvouletými dětmi. Potřeby dítěte batolecího věku. Metody práce s dvouletými dětmi v MŠ.
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:Mgr. Šárka Gabrielová
Garant: Mgr. Eva Šreibrová (sreibrova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-10603/2020-2-394
Doporučené spojení: Pracoviště Rychnov nad Kněžnou se nachází v ulici Javornická 1501. Panelová budova stojící bokem k silnici. Učebna se nachází v přízemí přímo naproti druhému vchodu (vpravo).
Poplatek: 1 300 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
26. duben 2021 19. duben 2021 8:00 - 15:30 hodin on-line forma   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 302206 číslo vzdělávací akce 3-02-2-06
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích