Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 25. červen 2021 @ 11:56 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-02-2-10
     Hledáme barvičku pro dnešní den aneb Funkční plánování v MŠ - ON-LINE FORMA Akce č. 1-02-2-10

Obsah: Jak může učitel plánovat systematicky, smysluplně, neformálně a přitom zohlednit potřeby a možnosti svěřených dětí, rodičovské požadavky, tlak na bezpečnost a zdraví dětí, vměšování zřizovatelů a dalších organizací do činnosti MŠ, nárůst administrativy, povinnou inkluzi. Práce ve skupinách s několika možnými postupy plánování - vyzkoušení tvorby plánů, formulace konkrétních pedagogických cílů a k nim náležící nabídky aktivit. Posouzení vzniklých plánů z pohledu jejich souladu s RVP PV, ŠVP a s pedagogickými zásadami. Reflexe konkrétních námětů vytvořeného plánu Hledáme barvičku pro dnešní den - denní a týdenní zápis do třídní knihy, forma elektronické třídní knihy, uplatňování třídních rituálů, systémových prvků, pravidel a tradic.
Určeno:učitelům MŠ (především začínajícím)
Lektor:Mgr. Šárka Gabrielová
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-46241/2020-3-152
Poplatek: 1 000 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
27. duben 2021 20. duben 2021 8:00 - 13:30 hodin on-line   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 102210 číslo vzdělávací akce 1-02-2-10
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích