Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Středa, 3. březen 2021 @ 15:32 CET
Podrobný popis akce číslo 5-04-1-03
     Využití literárních textů ve výuce angličtiny Akce č. 5-04-1-03

Akce byla zrušena !

Obsah: Rozvíjení jazykové dovednosti na základě literárních textů - čtení a poslech s porozuměním a písemný projev. Představení textů, které mohou žákům zprostředkovat první zkušenosti s recepcí originálního literárního textu a motivovat je k dalšímu cizojazyčnému čtení. Předvídání před i během čtení na základě vlastní zkušenosti s daným žánrem, pokládání si otázek, zpětné ověřování porozumění přečteného. Písemný projev - parallel writing, plánování a revize psaného textu, psaní vlastní miniságy. Rozvoj poslechových strategií - předvídání na základě klíčových slov, porozumění hlavním událostem slyšeného příběhu, posilování porozumění na základě písemného shrnutí, revize psaného textu, uvědomění si hlavní myšlenky. Edgar Leee Masters a Spoon River Anghalogy - porozumění básni, jeden příběh - tři různé perspektivy, rozvoj dovednosti rozlišit názor od faktu.
Určeno:učitelům AJ SŠ a SOŠ
Lektor:Mgr. Pavel Novák
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-1336/2019-1-168
Poplatek: 600 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
26. leden 2021 19. leden 2021 10:00 - 14:00 hodin Raisova 677, Náchod   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 504103 číslo vzdělávací akce 5-04-1-03
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích