Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 25. červen 2021 @ 11:34 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-02-2-17
     Exkurze v MŠ Akce č. 1-02-2-17

Obsah: Návštěva MŠ zaměřená na příklady dobré praxe. Prohlídka zařízení a zrekonstruovaných školních zahrad s vybudovanými venkovními výukovými centry. Praktické ukázky práce s dětmi ve výukových centrech zaměřených na pracovní činnosti (pracovní dílna a kuchyňka), výtvarné činnosti, pěstitelské práce, chovatelská zóna, laboratoř, meteorologická stanice. Rozbor ukázky práce s výměnou zkušeností mezi účastníky exkurze a učitelkami navštívené školy. Seznámení s přípravou projektu a jeho realizací v návaznosti na koncepci školy. Organizace práce, materiálně-technické a didaktické zázemí školy, náměty pro vlastní praxi.
Určeno:ředitelům a učitelům MŠ
Lektor:Mgr. Dagmar Anschlagová a Petra Vojtíšková
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-24546/2018-1-817
Doporučené spojení: https://mapy.cz/zakladni?source=firm&id=2170281&x=15.806519&y=50.423111&z=15
Poplatek: 900 Kč
Poznámka: Doprava do místa konání individuální.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
18. červen 2021 11. červen 2021 8:30 - 14:30 hodin MŠ Drtinova 1444, Dvůr Králové nad Labem   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 102217 číslo vzdělávací akce 1-02-2-17
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích