Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 17. květen 2021 @ 00:09 CEST
Podrobný popis akce číslo 4-01-1-01
     Efektivní spolupráce učitele s asistentem pedagoga Akce č. 4-01-1-01

Obsah: Seminář v časovém rozsahu 8 hodin, zaměřený na problematiku včlenění asistenta pedagoga (AP) do systému školy. Co může udělat učitel pro včlenění AP do systému školy - nutné organizační kroky, proces výběru asistenta, podpora procesu adaptace ve škole, vztahová síť školy. Zásady metodického vedení AP pedagogem - možnosti spolupráce AP s učitelem, žákem, školou, rodiči, školním poradenským pracovištěm a školskými poradenskými zařízeními. Vliv AP na aktivizaci, podporu a posílení kompetencí žáka. Vliv AP na klima třídy, možnosti ovlivnění klimatu ve prospěch žáka s potřebou podpůrných opatření. Role AP při základní pedagogické diagnostice, realizaci podpůrných opatření. Hlavní typy činností AP se žákem, skupinou, třídou.
Určeno:učitelům ZŠ a SŠ
Lektor:Mgr. Šárka Šantrochová
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-1336/2019-1-168
Poplatek: 1 000 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
30. září 2020 24. září 2020 9:00 - 15:30 hodin Železnická 460, Jičín   Termín je obsazen
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 401101 číslo vzdělávací akce 4-01-1-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích