Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Středa, 3. březen 2021 @ 14:52 CET
Podrobný popis akce číslo 1-12-1-01
     Studium k výkonu specializovaných činností - koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií / POZOR, výuka formou e-learningu. Přesun termínů prezenční výuky do 2. pol. 2020/21 Akce č. 1-12-1-01

Obsah: Pokračování studia pro získání způsobilosti pro výkon specializovaných činností dle § 9 odst. 1 písm. a) až e) vyhlášky č. 317/2005 Sb. a standardu MŠMT ČR.
Určeno:stávajícím frekventantům studia
Lektor:kolektiv odborných lektorů
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-16118/2019-1-685
Doporučené spojení: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD linkou MHD č. 24, vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží) nebo č. 9 (8. zastávka od terminálu, 7. od vlak. nádraží), projít areálem prodejny směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesta značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže).
Poplatek: uhrazen na počátku studia

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
14. září 2020 01. leden 2020 9:00 - 15:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Přihláška na všechny termíny
15. říjen 2020 ----------     9:00 - 15:30 hodin - termín zrušen Štefánikova 566, Hradec Králové    
3. listopad 2020 ----------     9:00 - 15:15 hodin - termín zrušen Štefánikova 566, Hradec Králové    
5. listopad 2020 ----------     9:00 - 15:15 hodin - termín zrušen Štefánikova 566, Hradec Králové    
10. listopad 2020 ----------     9:00 - 15:15 hodin - termín zrušen Univerzita Hradec Králové    
26. listopad 2020 ----------     9:00 - 15:15 hodin - termín zrušen Štefánikova 566, Hradec Králové    
3. prosinec 2020 ----------     9:00 - 15:15 hodin - termín zrušen Štefánikova 566, Hradec Králové    
8. prosinec 2020 ----------     9:00 - 15:15 hodin - termín zrušen Štefánikova 566, Hradec Králové    
7. leden 2021 ----------     8:15 - 15:45 hodin, ON-LINE on-line    
26. leden 2021 ----------     8:00 - 15:30 hodin, ON-LINE on-line    
Jednotlivé termíny tvoří cyklus - přihláška platí na všechny termíny

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 112101 číslo vzdělávací akce 1-12-1-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích