Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 12. duben 2021 @ 13:45 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-10-2-04
     Improvizace doprovodů lidových a populárních písní Akce č. 1-10-2-04

Akce byla zrušena !

Obsah: Seminář zaměřený na metodickou pomoc pro hru doprovodů k písním s využitím klavíru/keyboardu/akordeonu. Orientace v systému akordových značek. Využití internetu při hledání nových možností doprovázení zpěvu. Volba stylu doprovodu, doprovod písně bez not, tvorba předehry a dohry, praktické napodobení různých stylů hudby, zaměření na specifika jednotlivých stylů (lidové písně, country, pop, rock, swing).
Určeno:učitelům 2. stupně ZŠ a SŠ
Lektor:Mgr. Radek Škeřík
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-1143/2020-2-162
Poplatek: 600 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
4. březen 2021 25. únor 2021 9:00 - 13:00 hodin ZUŠ Střezina, Hradec Králové, Luční 838   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 110204 číslo vzdělávací akce 1-10-2-04
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích