Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 25. červen 2021 @ 12:33 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-02-2-16
     Na větvi aneb Práce se dřevem v MŠ Akce č. 1-02-2-16

Obsah: Náměty do polytechnické, environmentální, výtvarné a pohybové výchovy - od výběru dřeva v lese, jeho opracování a zpracování, po využití pomůcek ze dřeva v pohybové výchově a náměty do výtvarné výchovy. Principy badatelské výuky, rozvoj technického myšlení, pohybová průprava v přírodním terénu, principy ekologické výchovy. Prohlídka lesní MŠ, ukázky aktivit s dětmi, bezpečnost práce, možnosti zařazení vybraných přístupů a činností do programu běžných MŠ.
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:Petra Žáková
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-46241/2020-3-152
Doporučené spojení: Akce se koná na odloučeném pracovišti LMŠ Na větvi - U maringotek. Spojení MHD: trolejbusem č. 1 (od Terminálu nebo hlavního nádraží ČD), vystoupit na zastávce Nový Hradec Králové ( u kostela) a poté pěšky cca 15 min směr ulice Mužíkova a dále ulice Nad Rybníky. Místo konání U maringotek nemá popisné číslo, nejbližší popisné číslo, které je možné zadat do navigace je Nad Rybníky 4. Parkování doporučujeme na ulici K Biřičce.
Poplatek: 700 Kč
Poznámka: S sebou přineste nůž a vhodné oblečení na pobyt venku za každého počasí.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
28. květen 2021 21. květen 2021 10:00 - 14:00 hodin Lesní mateřská škola Na Větvi, Hradec Králové   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 102216 číslo vzdělávací akce 1-02-2-16
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích