Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Středa, 3. březen 2021 @ 15:04 CET
Podrobný popis akce číslo 5-10-1-09
     Energetické obrazy Akce č. 5-10-1-09

Akce byla zrušena !

Obsah: Výtvarná dílna nabízející vytváření energetických obrazů za použití akrylových barev, akrylátového tmelu a tavné pistole. Poskytnutí relaxační nadstavby a práce s vlastní fantazií - výběr šablonek a ozdob do tmelu - mušle, korálky, knoflíky, těstoviny, zrnka kávy, krajka, šroubky, třpytky, přírodniny, křišťály, acháty. Ukázky z tvorby lektorky.
Určeno:učitelům výtvarné výchovy ZŠ, vychovatelům ŠD, pedagogům volného času, asistentům pedagoga a dalším zájemcům
Lektor:Lenka Kamenská
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Poplatek: 700 Kč (včetně materiálu)
Poznámka: S sebou přineste pracovní oblečení a rám s plátnem se stranou do 50 cm (lze zakoupit v prodejně KIK). Program není akreditován MŠMT ČR.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
25. leden 2021 18. leden 2021 9:00 - 15:00 hodin Raisova 677, Náchod   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 510109 číslo vzdělávací akce 5-10-1-09
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích