Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 25. červen 2021 @ 13:30 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-02-2-01
     Pedagogická diagnostika školní zralosti/ON-LINE FORMA Akce č. 5-02-2-01

Obsah: Seminář zaměřený na problematiku pedagogické diagnostiky se zaměřením zejména na věkovou kategorii 5-7 let. Představení dostupných nástrojů pro provádění pedagogické diagnostiky školní připravenosti v MŠ. Praktické seznámení s prováděním pedagogické diagnostiky pomocí nástroje iSophi, včetně jeho digitální nadstavby, která diagnostický proces výrazně ulehčuje a činí ho pro učitele pohodlný a pro rodiče srozumitelný. Provázání diagnostiky s ukázkami možností rozvoje oslabených oblastí u dětí, a to se zřetelem k přípravě na počáteční čtení, psaní a počítání. Vysvětlení souvislostí sledovaných oblastí (zejména matematických představ, sluchového a zrakového vnímání, časové a prostorové orientace, grafomotoriky a verbálního myšlení) s prevencí výukových obtíží v ZŠ.
Určeno:ředitelům a učitelům MŠ
Lektor:Mgr. Martina Švandová a Mgr. Simona Pekárková Ph.D.
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: Držitelem akreditace je jiný subjekt
Poplatek: 1 200 Kč
Poznámka: Program je realizován ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou STEP s. r. o. z Kladna, která je držitelem akreditace MŠMT ČR a vydavatelem osvědčení.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
18. únor 2021 15. únor 2021 8:30 -10:00,10:30 - 12:00,12:30 - 14:00,14:30 -16: on-line forma   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 502201 číslo vzdělávací akce 5-02-2-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích