Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Středa, 3. březen 2021 @ 15:49 CET
Podrobný popis akce číslo 1-02-1-20
     Návštěva v MŠ - práce s věkově heterogenní skupinou Akce č. 1-02-1-20

Akce byla zrušena !

Obsah: Výhody heterogenního uspořádání třídy - rodinný model, vzájemné učení a podněty, skupinová dynamika, soudržnost skupiny, pomoc, tolerance, spolupráce, diferenciace. Rizika pro skupinu, dítě i pedagoga. Ukázka práce s dětmi, sdílení zkušeností. Plánování podle teorie mnohočetné inteligence H. Gardnera - konkrétní příklady, jak přizpůsobit vzdělávací cíle možnostem jednotlivců ve verbální, logicko-matematické, prostorové, hudební, tělesně - kinestetické, interpersonální, intrapersonální a přírodní oblasti. Komunikace a spolupráce s rodiči - ukázky aktivit a nápadů (nástěnky, webové stránky, rodičovské schůzky, dny otevřených dveří, individuální rozhovory, konzultace - informace o pokrocích dětí v rozvoji učení, přednášky, zapůjčení odborné literatury, využití vstupních dotazníků).
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:Bc. Dana Dvořáková
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-21546/2020-2-625
Poplatek: 700 Kč
Poznámka: Prezence od 7:30 hodin ve sborovně MŠ Podzámčí.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
26. leden 2021 19. leden 2021 8:00 - 12:30 hodin Mateřská škola Podzámčí, Hradec Králové, Svatojánská 680/15   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 102120 číslo vzdělávací akce 1-02-1-20
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích