Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Neděle, 28. únor 2021 @ 17:18 CET
Podrobný popis akce číslo 1-01-1-13
     Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání/1. semestr - POZOR, změna formy výuky a změna termínu (z 26.11. na 1.12.) Akce č. 1-01-1-13

Obsah: Dvousemestrové studium k získání kvalifikace pedagoga volného času podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., § 3 odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 317/2005 Sb. a dle standardu č. j. MSMT-42447/2013 v rozsahu 120 hodin. Obsahuje 3 vzdělávací moduly - Základy obecné pedagogiky a didaktiky, Základy psychologie, Základy pedagogiky volného času + nepovinný seminář k vypracování závěrečné práce. Je zakončeno obhajobou závěrečné písemné práce a zkouškou. Úspěšný absolvent získá osvědčení k doložení kvalifikace pro výkon práce pedagoga volného času a asistenta pedagoga (absolventi VOŠ nebo VŠ i pro výkon vychovatele).
Určeno:pedagogickým pracovníkům s minimálně středním vzděláním s maturitní zkouškou
Lektor:kolektiv odborných lektorů
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-21382/2017-1-996
Doporučené spojení: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD linkou MHD č. 24 z nástupiště D2, vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží), projít areálem prodejny směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesty značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže).
Poplatek: 12 500 Kč/celé studium
Poznámka: Pokračování studia ve 2. pololetí šk. roku 2020/2021. Změna termínů vyhrazena. S sebou noste přezůvky.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
3. listopad 2020 20. říjen 2020 9:00 - 15:15 hodin - termín zrušen Štefánikova 566, Hradec Králové   Přihláška na všechny termíny
5. listopad 2020 ----------     8:30 - 14:30 hodin, ON-LINE ON-LINE    
19. listopad 2020 ----------     8:30 - 16:30 hodin, ON-LINE ON-LINE    
1. prosinec 2020 ----------     8:30 - 14:30 hodin, ON-LINE ON-LINE    
3. prosinec 2020 ----------     8:30 - 14:30 hodin - termín zrušen ON-LINE    
8. prosinec 2020 ----------     8:30 - 12:00 hodin, ON-LINE ON-LINE    
7. leden 2021 ----------     8:30 - 12:00 hodin, ON-LINE on-line    
26. leden 2021 ----------     8:30 - 12:00 hodin, ON_LINE on-line    
Jednotlivé termíny tvoří cyklus - přihláška platí na všechny termíny

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 101113 číslo vzdělávací akce 1-01-1-13
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích