Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Středa, 3. březen 2021 @ 14:57 CET
Podrobný popis akce číslo 1-01-1-11
     Studium pedagogiky A/1. semestr - POZOR, změna formy výuky Akce č. 1-01-1-11

Obsah: Dvousemestrové kvalifikační studium pedagogiky podle § 22 zákona č. 563/2004 Sb., a § 3 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb. v rozsahu 120 hodin. Obsahuje 2 vzdělávací moduly - Základy pedagogiky a didaktiky a Základy psychologie a je zakončeno obhajobou závěrečné písemné práce a ústní zkouškou před komisí.
Určeno:učitelům odborných předmětů SŠ, praktického vyučování a odborných praxí, uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, SŠ a konzervatořích, jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky bez pedagogického vzdělání
Lektor:kolektiv odborných lektorů
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-32018/2020-2-841
Doporučené spojení: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD linkou MHD č. 24 z nástupiště D2, vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží), projít areálem prodejny směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesty značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže)
Poplatek: 12 500 Kč
Poznámka: Pokračování studia ve 2. pololetí šk. roku 2020/2021. Změna termínů vyhrazena. S sebou noste přezůvky

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
3. listopad 2020 20. říjen 2020 9:00 - 15:15 hodin - termín zrušen Štefánikova 566, Hradec Králové   Přihláška na všechny termíny
5. listopad 2020 ----------     8:30 - 14:30 hodin, ON-LINE ON-LINE    
19. listopad 2020 ----------     8:30 - 16:30 hodin, ON-LINE ON-LINE    
26. listopad 2020 ----------     8:30 - 14:30 hodin, ON-LINE ON-LINE    
3. prosinec 2020 ----------     8:30 - 14:30 hodin, ON-LINE ON-LINE    
8. prosinec 2020 ----------     8:30 - 12:00 hodin, ON-LINE ON-LINE    
7. leden 2021 ----------     8:30 - 14:30 hodin, ON-LINE on-line    
26. leden 2021 ----------     8:30 - 14:30 hodin, ON-LINE on-line    
Jednotlivé termíny tvoří cyklus - přihláška platí na všechny termíny

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 101111 číslo vzdělávací akce 1-01-1-11
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích