Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 25. červen 2021 @ 12:31 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-02-2-06
     Logopedické chvilky v mateřské škole II Akce č. 5-02-2-06

Akce byla zrušena !

Obsah: Volné pokračování semináře s praktickou částí s nabídkou dalších námětů pro podporu a rozvoj řečového vývoje dítěte v předškolním období. Logopedická prevence, stimulace řečového vývoje pomocí sluchových a zrakových aktivit, seznámení s všeobecnou artikulační charakteristikou hlásek v praxi, jejich nesprávným a správným tvořením, využití nepřímých metod, vše hravou formou. Praktická cvičení k jednotlivým hláskám. Využití znalostí pro předcházení nejčastějším poruchám řeči u dětí v MŠ.
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:Mgr. Yveta Nemešová
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-24546/2018-1-817
Poplatek: 600 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
18. březen 2021 11. březen 2021 9:00 - 13:00 hodin Raisova 677, Náchod   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 502206 číslo vzdělávací akce 5-02-2-06
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích