Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Středa, 3. březen 2021 @ 15:40 CET
Podrobný popis akce číslo 1-01-1-03
     Studium pro asistenty pedagoga Akce č. 1-01-1-03

Obsah: Kvalifikační studium, které umožní výkon profese asistenta pedagoga podle § 16 zákona č. 561/2004 Sb., § 20 zákona 563/2004 Sb. a § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb. a standardu MŠMT (80 hodin teorie, 40 hodin praxe). Obsahuje 4 tematické okruhy: Škola, školní práce a role asistenta pedagoga. Podpora péče o žáka. Systém péče o žáka. Pedagogicko-psychologická a kulturní specifika v práci asistenta pedagoga. Studium dále zahrnuje odbornou stáž ve škole nebo školském zařízení a je ukončeno testovou zkouškou a obhajobou závěrečné práce.
Určeno:pracovníkům škol a školských zařízení, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat profesi asistenta pedagoga a mají úspěšně ukončené základní vzdělání
Lektor:tým odborných lektorů
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-8267/2019-1-430
Doporučené spojení: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD linkou MHD č. 24, vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží) nebo č. 9 (8. zastávka od terminálu, 7. od vlak. nádraží), projít areálem prodejny směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesta značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže)
Poplatek: 9 000 Kč
Poznámka: S sebou noste přezůvky. Změna termínů vyhrazena. Pokračování výuky v následujícím pololetí v termínech 4. 2., 25. 2. a 5.3., ukončení konzultací závěrečných prací 10. 2. a jejich odevzdání do 25. 2., ukončení a odevzdání záznamu o praxi do 13. 2., závěrečné zkoušky 25. - 26. 3. 2021.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
24. září 2020 24. červen 2020 9:00 - 15:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Přihláška na všechny termíny
8. říjen 2020 ----------     9:00 - 17:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové    
26. říjen 2020 ----------     9:00 - 14:30 hodin ON-LINE on-line forma    
27. říjen 2020 ----------     9:00 - 14:30 hodin ON-LINE! on-line forma    
5. listopad 2020 ----------     9:00 - 14:30 hodin ON-LINE! on-line forma    
27. listopad 2020 ----------     9:00 - 12:30 hodin ON-LINE! on-line forma    
21. leden 2021 ----------     8:30 - 16:00 hodin on-line forma    
26. leden 2021 ----------     8:30 - 16:00 hodin on-line forma    
Jednotlivé termíny tvoří cyklus - přihláška platí na všechny termíny

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 101103 číslo vzdělávací akce 1-01-1-03
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích