Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Neděle, 21. červenec 2019 @ 19:43 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-03-1-08
     Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti - AKCE NA OBJEDNÁVKU Akce č. 1-03-1-08

Obsah: 3dílný kurz v celkové časové dotaci 24 hodin, zaměřený na informační a metodickou podporu v rozvíjení čtenářské gramotnosti žáků. Náměty na rozvoj čtenářských dovedností, na sestavení čtenářské dílny pro žáky, na modernizaci výuky v souvislosti s tématy mediální výchovy. Příklady využití obrazového materiálu reklamy (popis, vytváření hypotéz, doplňování textu, vlastní tvorba atd.) a tištěných autentických materiálů (práce s chybou, tvorba vlastního textu, hry s jazykem atd.). Ukázky zařazení audiovizuálních prostředků do výuky (nácvik porozumění nonverbálního vyjádření, rozpoznání funkce obrazu, zvuku, výběru jazykových prostředků, vnímání multikulturních zvláštností atd.). Kde a jak hledat literaturu a další zdroje k danému tématu ve výuce českého jazyka a literatury. Jak využít k této problematice lekce informačního vzdělávání v knihovně, jaké jsou možnosti spolupráce s knihovnou v různých etapách přípravy na výuku i při vlastní realizaci výuky.
Určeno:učitelům českého jazyka 2. stupně ZŠ a SŠ
Lektor:Mgr. Jarmila Sulovská, Mgr. Lenka Krejsová
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-28564/2017-1-1198
Poplatek: smluvní cena

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
15. leden 2019 01. leden 2019 9:00 - 15:30 hodin SUPŠHNN, 17. listopadu, Hradec Králové   Přihláška na všechny termíny
22. leden 2019 01. leden 2019 9:00 - 15:30 hodin SUPŠHNN, 17. listopadu, Hradec Králové    
28. leden 2019 01. leden 2019 9:00 - 15:30 hodin SUPŠHNN, 17. listopadu 1202, Hradec Králové    
Jednotlivé termíny tvoří cyklus - přihláška platí na všechny termíny

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 103108 číslo vzdělávací akce 1-03-1-08
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích