Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Neděle, 21. červenec 2019 @ 19:43 CEST
Podrobný popis akce číslo 2-01-1-08
     Moderní technologie - pokrok nebo pohroma? Akce č. 2-01-1-08

Akce byla zrušena !

Obsah: Seminář s částečným aktivním zapojením účastníků. Seznámení se základními pojmy a problematikou kyberpsychologie. Je moderní technologie pokrok nebo pohroma? Jaký má kybersvět dopad na psychiku nejen našich žáků? Informace o on-line komunikaci, závislosti na internetu, počítačových hrách, smartphonech, kyberšikaně. Seznámení s možnými dopady hyperprotektivní i volné výchovy na psychiku žáka. Současné trendy v kyberprostoru (nejen v ČR, ale i v dalších zemích), příklady kazuistik. Vzájemné sdílení zkušeností a shrnutí nutných krizových postupů a prevence.
Určeno:učitelům ZŠ, SŠ, VOŠ, speciálních škol, ZUŠ, vychovatelům školských zařízení a pedagogům volného času
Lektor:Mgr. Markéta Hlavsová
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program je v akreditačním řízení
Doporučené spojení: Z vlakového nádr. se dát vlevo po chodníku u hlavní silnice. Po cca 200 m přejít silnici k řece a přes most přímo před budovu Obchodní akademie. Od autobus. nádraží k řece, podél vody ve směru toku dojít po promenádě k Obchodní akademii (cca 500 m).
Poplatek: 1 000 Kč
Poznámka: S sebou přineste přezůvky.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
16. leden 2019 09. leden 2019 8:30 - 15:00 hodin Malé náměstí 158, Trutnov   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 201108 číslo vzdělávací akce 2-01-1-08
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích